Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 12.02.2024 60 44 44 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 44 43 43 43 43 43 43 44 44 44
ETI I 11.02.2024 60 44 44 44 43 44 44 44 43 44 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 44
ETI I 10.02.2024 60 44 42 43 44 44 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 44 44 44 44 44 44
ETI I 09.02.2024 60 40 43 43 44 44 44 45 44 44 43 44 46 43 43 44 44 44 44 44 43 43 44 44 45
ETI I 08.02.2024 60 44 43 43 43 43 43 43 43 44 41 43 44 43 43 43 44 44 44 44 46 44 44 44 45
ETI I 07.02.2024 60 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 44 44 44 43 44 43 44 43 44 44 44
ETI I 06.02.2024 60 45 45 45 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 44 44 44 44 44 45
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.