Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 21.11.2023 60 41 41 41 42 42 41 42 42 43 43 43 42 43 42 42 42 41 28 40 42 42 42 42 43
ETI I 20.11.2023 60 48 48 48 48 47 47 45 43 43 42 40 41 41 41 42 44 44 44 43 42 41 40 40 41
ETI I 19.11.2023 60 42 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 43 43 41 47 48 47 47 47 47 48
ETI I 18.11.2023 60 43 44 42 42 42 42 42 42 43 42 42 42 42 42 42 43 42 41 42 42 42 42 43 43
ETI I 17.11.2023 60 43 42 43 41 42 42 42 42 41 41 42 41 41 41 42 42 42 43 42 43 43 43 43 43
ETI I 16.11.2023 60 43 43 42 43 43 42 42 41 42 41 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 43 43 43
ETI I 15.11.2023 60 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 44 43 42 44 43 43 43 43 43 42 42 43 43
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.