Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 07.12.2022 43 48 41 37 30 31 31
ETI I 06.12.2022 43 36 36 36 38 38 38 37 37 36 36 46 47 49 47 46 47 46 47 48 48 46 46 47 48
ETI I 05.12.2022 43 35 37 37 37 39 45 44 44 39 37 50 47 46 45 43 44 45 45 37 40 36 37 37 36
ETI I 04.12.2022 43 48 50 50 51 52 51 51 49 49 49 49 48 46 47 46 45 45 45 44 44 44 44 39 34
ETI I 03.12.2022 43 51 50 49 50 50 48 49 49 46 48 48 48 48 47 47 47 48 47 48 49 49 48 48 48
ETI I 02.12.2022 43 48 45 45 43 45 45 46 43 46 47 46 47 47 47 17 40 49 48 50 49 48 48 51 52
ETI I 01.12.2022 43 44 45 39 37 41 44 43 43 45 45 49 50 51 50 51 47 45 46 49 30 38 43 46 44
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.