Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 24.11.2022 90 44 45 43 43 33 40 37 34 36 42 43 39 44 46 45 45 45 46 43 45 46 44 44 46 POR - od 23.11.2022 22:35 do 24.11.2022 18:00
ETI I 23.11.2022 90 91 90 91 89 90 90 90 92 91 91 92 93 92 92 94 95 94 93 92 89 91 91 92 68 POR - od 23.11.2022 22:35 do 24.11.2022 18:00
ETI I 22.11.2022 90 92 92 92 94 93 92 91 90 89 90 89 90 91 90 90 79 86 90 92 92 95 91 91 90
ETI I 21.11.2022 47 44 44 44 44 45 44 45 44 44 44 44 44 44 45 44 46 49 52 68 90 85 91 90 91
ETI I 20.11.2022 47 49 49 49 49 46 47 49 48 48 48 46 45 45 45 44 45 45 45 45 44 45 44 45 45
ETI I 19.11.2022 47 45 48 48 49 49 50 49 48 49 49 49 49 49 49 49 49 48 49 48 49 49 49 49 50
ETI I 18.11.2022 47 0 0 0 0 0 1 8 15 22 29 38 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 44 45 45 POR - od 10.11.2022 11:50 do 18.11.2022 04:20
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.