Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 23.06.2022 52 53 53 52 52 52 52 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 52
ETI I 22.06.2022 52 45 44 53 53 53 53 53 51 52 52 51 51 52 51 52 52 52 52 52 51 51 52 51 52
ETI I 21.06.2022 52 53 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52 51 51 52 51 47 52 52 52 52 52 52 52 52
ETI I 20.06.2022 52 53 52 52 51 51 51 51 52 54 55 52 52 51 51 51 52 53 53 52 52 52 52 53 53
ETI I 19.06.2022 52 51 52 52 52 51 51 52 52 45 44 44 44 44 44 45 44 41 43 51 49 51 52 52 53
ETI I 18.06.2022 52 52 52 52 51 52 52 52 53 52 52 52 52 46 46 45 46 51 52 52 52 51 52 52 52
ETI I 17.06.2022 52 52 52 50 52 52 52 52 52 51 52 52 52 53 52 52 52 53 52 51 51 51 51 50 51
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.