Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 14.05.2022 60 61 61 45 50 50 51 56 51 59 61 60 50 44 44 44 44 44 46 61 61 50 60 62 61
ETI I 13.05.2022 60 61 60 52 52 52 52 60 60 60 60 60 59 51 55 55 55 55 55 60 60 61 60 61 60
ETI I 12.05.2022 60 62 46 44 45 45 45 60 61 61 60 60 45 44 51 52 55 60 60 60 61 61 61 60 61
ETI I 11.05.2022 60 60 60 52 51 51 52 60 61 60 60 61 56 52 60 55 55 55 60 60 60 62 61 62 63
ETI I 10.05.2022 60 60 60 54 51 51 52 59 60 56 60 61 61 60 60 47 60 60 60 60 61 60 60 60 60
ETI I 09.05.2022 60 61 61 51 51 51 51 60 60 61 62 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60
ETI I 08.05.2022 60 54 53 51 50 50 59 60 60 61 61 61 52 54 51 45 44 45 45 51 60 61 60 61 61
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.