Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 21.01.2022 70 55 50 49 51 50 52 52 55 55 57 56 56 57 48 56 56 55 56
ETI I 20.01.2022 70 45 44 44 44 43 44 55 56 56 57 57 52 56 56 53 56 56 56 57 56 55 60 56 55
ETI I 19.01.2022 70 55 55 55 55 55 56 57 56 56 56 56 52 55 56 52 56 56 55 55 55 55 54 53 50
ETI I 18.01.2022 70 59 58 56 57 57 57 56 56 55 56 56 55 56 57 56 56 57 56 56 55 55 55 55 55
ETI I 17.01.2022 70 46 45 45 45 45 45 51 55 55 56 56 56 55 55 55 55 56 57 57 57 57 57 58 58
ETI I 16.01.2022 70 57 56 56 56 56 56 56 52 52 52 52 52 52 56 52 44 52 52 51 52 56 56 56 57
ETI I 15.01.2022 70 48 48 47 48 48 47 47 46 46 46 45 46 55 56 55 55 55 54 55 55 57 57 57 57
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.