Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 15.01.2022 70 48 48 47 48 48 47 47 46 46 46 45 46 55 56 55 55 55 54 55 55 57 57 57 57
ETI I 14.01.2022 70 57 57 51 45 44 44 53 55 55 55 55 57 57 57 57 58 57 56 56 55 54 51 49 48
ETI I 13.01.2022 70 58 57 47 55 56 55 55 47 47 47 47 47 48 48 47 48 56 56 56 56 56 56 57 57
ETI I 12.01.2022 70 58 52 56 53 53 55 53 48 47 47 46 47 47 47 47 46 47 55 55 55 54 55 55 55
ETI I 11.01.2022 70 56 57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 55 55 56 56 56 57 56 56 56 56 57 58
ETI I 10.01.2022 70 55 57 57 55 56 55 55 56 56 56 56 57 60 60 61 61 61 61 62 61 60 56 54 55
ETI I 09.01.2022 70 50 45 42 43 43 45 44 42 42 45 53 54 55 55 54 54 54 55 54 55 55 55 55 55
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.