Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 25.11.2021 70 58 62 62 62 63 62 63 62 63 64 63 62 64 63 63 64 63 63 63 63 63 63 63 64
ETI I 24.11.2021 70 58 59 58 58 58 57 58 57 60 60 58 58 58 58 57 58 58 59 58 58 58 58 59 58
ETI I 23.11.2021 70 58 59 59 59 59 58 58 58 58 57 58 58 58 58 58 58 59 59 58 58 58 58 58 59
ETI I 22.11.2021 70 58 58 58 58 58 58 58 58 57 57 58 58 58 59 59 58 58 59 58 58 59 59 59 58
ETI I 21.11.2021 70 46 47 46 46 46 46 46 46 45 46 58 59 59 59 60 60 59 58 58 58 58 58 58 57
ETI I 20.11.2021 70 51 52 53 58 47 45 45 45 53 59 59 59 59 59 59 59 59 58 58 58 58 58 47 45
ETI I 19.11.2021 70 47 46 46 46 45 57 58 58 57 58 59 59 59 58 59 58 59 58 58 58 58 58 58 58
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.