Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 26.10.2021 70
ETI I 25.10.2021 70 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 45 46 46 46 47 46 46 46 45 47 47 47 47
ETI I 24.10.2021 70 45 46 46 46 46 46 46 45 45 46 47 48 48 47 47 46 46 46 46 46 46 46 43 45
ETI I 23.10.2021 70 47 45 45 46 46 45 45 45 46 47 47 47 47 46 47 46 46 47 47 46 46 46 46 46
ETI I 22.10.2021 70 47 47 47 46 46 45 46 46 45 47 47 47 47 46 48 47 47 46 46 46 46 46 46 46
ETI I 21.10.2021 70 46 46 46 46 46 46 46 46 46 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 46 47
ETI I 20.10.2021 70 46 46 46 45 45 45 45 45 45 45 47 46 46 46 46 46 46 47 46 46 46 46 47 47
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.